instellingen


Gemeenten:
Alle gemeenten hebben de zorgplicht voor schuldhulpverlening aan de inwoners ( de WGS ).
Als schuldhulpverlener / budgetcoach kan ik bijvoorbeeld ingezet worden als "tijdelijke kracht" om te ondersteunen in fase 1( aanmelding / inventariseren /stabiliseren. Ondertussen heb ik op dit gebied ruime ervaring bij verschillende gemeenten.

Instellingen:
Vanuit instellingen ( denk aan instellingen voor licht verstandelijk beperkte cliënten of het  GGZ ), worden veel cliënten doorverwezen naar de bewindvoering. De weg daar naar toe kan soms erg moeizaam en lang zijn omdat lang niet alle cliënten meteen bereid zijn om hun financiële zaken elders onder te brengen. Soms is het ook niet meteen nodig en kan door middel van een gedegen intakegesprek bepaalt worden wat het beste traject is die een cliënt kan bewandelen. Dat kan dan variëren van budgetcoaching tot onder curatelestelling.

Ook voor het personeel werkend bij instellingen is de kennis niet altijd voldoende om cliënten voor te lichten of te begeleiden van hun financiële probemen. Ilbrink Financiële Zorg kan dit personeel meer expertise bijbrengen in de vorm van een cursus of trajectbegeleiding.
 
Werkgevers:
Ook voor werkgevers kan het financieel een zware belasting zijn als werknemers door financiële problemen hun werk niet meer kunnen verrichten. Hierin kan Ilbrink Financiële Zorg ondersteunen en begeleiding geven aan werkgever en werknemer.
Wanneer er bijvoorbeeld een beslag gelegd wordt op het inkomen van de werknemer, zal de werkgever doorgaans een gesprek met de werknemer hierover hebben. Zodra er een beslaglegging heeft plaatsgevonden kunnen we ervan uitgaan dat de schuldenlast al zo hoog zijn, dat de werknemer hier zelf niet meer zo 1, 2, 3 uit zal komen. 
Zoekt hij / zij niet snel genoeg hulp kan hij/ zij er letterlijk en figuurlijk ziek van worden en bent u als werkgever uw personeelslid kwijt doordat hij in de ziektewet raakt.

Om dit te voorkomen kan Ilbrink Financiële Zorg uw bedrijf  helpen d.m.v. een gesprek aan te gaan met uw werknemer.
Tijdens dit gesprek zal er een inventarisatie van de schulden plaatsvinden en aan de hand daarvan een plan van aanpak.
Na het opstellen van een plan van aanpak zal een advies volgen.
Ilbrink Financiële Zorg zal  n.a.v. dit advies dit traject geheel begeleiden.